Stäng

Revolutionerande rörmokare i historiska Uppsala

Historiska rörmokare i historiska Uppsala? Redan i romarriket hade de rikare invånarna rör för att frakta vatten till och från sina hem. Likaså kan man än idag se rören som användes i Knossospalatset på Kreta för cirka 4000 år sedan. Att lägga rör är alltså inget nytt yrke men det utvecklas fortfarande.

Den moderna bilden av en rörmokare kom till Uppsala och Sverige under det sena 1800-talet efter inspiration från London. London hade byggt ett utvecklat kloaksystem under marken och hemmen var uppkopplade till ett nätverk av rör som gav invånarna vatten vissa tider på dygnet. Då var rören gjorda av bly och att kröka rören var något man helst undvek på grund av arbetet det involverade. Idag tillverkas rören av koppar och andra säkra metaller och rörmokarna har flera olika verktyg och maskiner som hjälper dem att göra ett professionellt arbete. En intressant anekdot är att förr i tiden användes det engelska ordet för rörmokare ”plumber” på alla hantverkare som arbetade med bly. Därför förekommer det referenser och citat att en ”plumber” la ett tak på historiska byggnader.

Rörmokare i Uppsala har behövt blanda de nya teknikerna med de gamla för att arbeta med rören i denna historiska stad. När rören är gjorda i farliga tungmetaller och alla möjliga olika sätt har använts för att kröka och foga rören i de äldre byggnaderna är det viktigt att dessa Revolutionerande rörmokare uppsala använder de moderna teknikerna för att på rätt sätt handskas med de historiska jobben. De nya, revolutionerande teknikerna har hjälpt rörmokare i Uppsala att handskas med hantverk som långsamt glöms bort när nya generationer tar plats i de olika företagen. Från Uppsala sprider sig dessa revolutionerande tekniker till andra städer med gamla avloppssystem och på landsbygden används teknikerna för att restaurera och bevara gamla hus och gårdar så att det historiska lever vidare men med nya, moderna tekniker som gör det säkert för ägare att vistas i sina hus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *